Støyrapport overlevert Oljedirektoratet

april 16, 2002, 23:00 CEST

Hydros rapport om støy og støyskader på selskapets installasjoner offshore ble i går overlevert til Oljedirektoratet. Flere av Hydros interne krav går lengre enn de krav myndighetene har satt på dette området og en egen tiltaksplan for hver enkelt installasjon er utarbeidet.

Støyprosjektet ble nedsatt i Drift og Utvinning Norge høsten 2001 for å få en bedre oversikt over støy og støyrelaterte skader i Hydros offshorevirksomhet.

Prosjektleder Paul T. Klavenes sier at prosjektet har gått gjennom støysituasjonen på alle installasjoner som Hydro er operatør for. Det er iverksatt enkelte strakstiltak og utarbeidet en tiltaksplan for å redusere støy og for å verne våre ansatte mot støy på arbeidsplassen.

Strakstiltakene omfatter blant annet utvidet bruk av doble hørselvern, begrensninger på opphold i utsatte støysoner og utarbeiding av støykart.

- Vi har etablert et godt utgangspunkt for å arbeide videre med støy som en faktor i arbeidsmiljøet. Dette vil bli fulgt opp både overfor våre leverandører og overfor myndighetene. De viktigste arbeidene ligger nå foran oss. Vi skal sette tiltakene ut i livet og fortsette arbeidet med å redusere støy på arbeidsplassene ute i feltenhetene.

En delegasjon fra Hydro overleverte rapporten i et møte med OD 16. april.

- Tilbakemeldingene var meget positive. OD uttrykte at Hydro har tatt tak i problemene på en mer omfattende og helhetlig måte enn hva de har sett fra noen andre selskaper tidligere, sier leder for HMS i Hydro, Gunnar Breivik.

- De gav også ros for at vi har tatt med boreriggene i arbeidet, og mente at dette vil påvirke rederne til å ivareta sitt ansvar når det gjelder støyproblemer.