Oljefunn nær Norne

april 19, 2002, 14:00 CEST

Operatøren Statoil har funnet olje i Stær-strukturen ved Norne-feltet i Norskehavet. Funnet vil kunne bidra til en samkjørt utbygging av flere strukturer i området.

Stær ligger rundt tre kilometer nordøst for produksjonsskipet på Norne, og oljekvaliteten er også lik den som finnes på Norne.

"Dette er spesielt interessant fordi vi tidligere har gjort funn i Svale og Falk-strukturene. Stær er derfor av stor betydning for å få en samlet utbygging av funnene i Norne-området," sier Roger Inge Johansen, sektorsjef i Halten/Nordland leting.

Nå skal det vurderes om funnet er drivverdig.

Letebrønn 6608/10-8 i utvinningstillatelse 128 ble boret fra riggen Stena Don. Den vertikale brønnen ble boret til en total dybde på 2660 meter og avsluttet i bergarter av tidlig jura.

Et sidesteg, 6608/10-8A, ble også boret 600 meter ut fra det vertikale hullet for å avklare størrelsen på funnet. Dette ble boret til om lag 2600 meter under havbunnen.

Stena Don er også leid inn for å bore en letebrønn i Blåmeis-strukturen øst for Norne i sommer.