Hydro vant skattesak i Høyesterett

april 28, 2002, 23:00 CEST

Høyesterett har gitt Norsk Hydro ASA medhold i skattesak om fradrag for tap på aksjer i Norsk Hydro Canada Inc. ved salg i 1990 til Norsk Hydro Danmark AS.

Dommen vil innebære en tilbakebetaling av tidligere innbetalt skatt, samt en rentekompensasjon, på til sammen om lag 550 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Hydro.

Av dette vil et skattefritt rentebeløp på om lag 130 millioner kroner ha resultateffekt og bli inntektsført i andre kvartal 2002, og om lag 420 millioner kroner vil redusere betalbar skattekostnad i andre kvartal.