Over 500 millioner fat olje fra Troll

april 29, 2002, 23:00 CEST

Olje- og gassfeltet Troll i Nordsjøen kunne nylig markere en ny milepæl, da Troll B-plattformen passerte 500 millioner fat produsert olje.

- Høydepunktene kommer hyppig på Troll i disse dager. 23. april hadde Troll B produsert 500 millioner fat olje siden produksjonsstarten 19. september 1995 - et gjennomsnitt på utrolige 208.000 fat olje per døgn, sier områdedirektør Johan Kristian Mikkelsen i Drift og Utvinning Norge i Hydro.

Trolls totale oljereserver er per i dag beregnet til om lag 1,35 milliarder fat, hvorav 45 prosent er produsert hittil.

Milepælen på 500 millioner fat ble nådd bare to uker etter at Troll B og C satte den nye produksjonsrekorden på 444.000 fat per døgn, noe som understreker Trolls posisjon som det definitivt største oljeproduserende feltet i Norge.

- Trolls prestasjon er enda mer overraskende når man tar feltets historie i betraktning. På 1980-tallet ble Troll vurdert som et rent gassfelt, og produksjon fra den tynne, men store oljesonen, var ansett som ulønnsom, påpeker Mikkelsen.

Dette bildet endret seg radikalt som følge av Hydros vedvarende forsøk på å utvikle brønnteknologi til å tappe de tynne oljelagene. Tre teknologiske nøkkelelementer har bidratt til å gjøre oljeutvinningen på Troll lønnsom:

  • Lange, presist borede horisontale brønner er brukt til å drenere reservoaret. Den totale horisontale lengden på en brønn har økt fra 500 meter i 1990 til 7.500 meter i dag.
  • Grenbrønner som kan danne to eller flere horisontale seksjoner i ett hull, øker produksjonen i hver brønn, reduserer kostnadene vesentlig og muliggjør produksjon fra tidligere ulønnsomme områder. Til nå har Hydro fullført 15 flergrensbrønner av 85 som er boret.
  • Spesiell innnstrømmingsteknologi som er benyttet i de horisontale seksjonene av brønnene, tillater oljen å bli produsert langs hele det horisontale planet, noe som øker både produksjon og utvinngsgrad.