Rapport til Oljedirektoratet etter hendelse på Oseberg C i februar

mai 1, 2002, 23:00 CEST

Hydro presenterte 30. april sin granskningsrapport for Oljedirektoratet etter en hendelse i forbindelse med et kran-løft på Oseberg C i Nordsjøen den 8. februar.

På møtet med Oljedirektoratet deltok ledelsen i Hydro Drift og Utvinning Norge, verneombudet og leder for Prosafe Drilling. Prosafe driver borevirksomheten på Oseberg C og er også arbeidsgiver for de involverte personene.

Olav Hauso i Oljedirektoratet sier i en kommentar at det var et fruktbart møte mellom Hydro og direktoratet.

- Hydro har gjort en bredere gjennomgang av hendelsen og de bakenforliggende årsaker. Vi fikk en god gjennomgang av rapporten og vil behandle denne på vanlig måte, sier Hauso.

Granskningsrapporten redegjør for hendelsesforløpet og årsakene til at tre borerør ble løftet over en boredekksarbeider. Det var ingen person- eller materielle skader. Dekksarbeideren befant seg i løfteområdet for å utføre et måleoppdrag. Kranføreren var varslet og kjent med situasjonen. Løftet som ble gjort var i strid med de instrukser som gjelder for slike operasjoner.

Hydros rapport konkluderer med at hendelsen skyldtes en feil handling som ikke ble fanget opp av de tekniske og organisatoriske barrierene.

Tiltakene som Hydro og Prosafe har gjennomført, er rettet mot innskjerping av rutiner, trening i god sikkerhetsatferd og gjennomgang av tekniske og organisatoriske forhold rundt bruk av rørhåndteringskraner på boredekk. Prosafe har fulgt opp hendelsen overfor de involverte.