På dypt vann i Mexicogolfen

mai 5, 2002, 23:00 CEST

Mer enn 320 kilometer ute i Mexicogolfen leter Hydro etter olje i den dypeste brønnen som noensinne er boret i området.

"Deepwater Pathfinder" borer en letebrønn i Walker Ridge 285. Brønnen blir den dypeste som noen gang er boret i Mexicogolfen når det gjelder samlet dybde - vanndybden er 2.016 meter, og det er planlagt en samlet boredybde på om lag 9.400 meter. Også dimensjonene på boreskipet er imponerende; det er i stand til å bore på opptil om lag 2.300 meters havdyp.

Hydro er samarbeidspartner med en eierandel på 25 prosent i denne brønnen, der Conoco er operatør. I tillegg til at brønnen er dyp, er den også kostbar, men med store muligheter. "Elefantjakten" i Mexicogolfen - jakten på store uoppdagete oljereserver - er enda et ledd i internasjonaliseringen av Hydros olje- og gassvirksomhet.

Store reserver

Hydro har vært virksomme på den norske kontinentalsokkelen i mer enn 30 år og driver nå en sterk oppbygging av porteføljer for utforsking og produksjon av olje og gass utenfor Norge. Mexicogolfen er det nyeste tilskuddet. Hensikten er at den nye forretningsenheten Norsk Hydro E&P America skal gi styrke, spredning og vekst til Hydros utforskings- og produksjonsvirksomhet.

Men hvorfor synes Hydro at den modne Mexicogolfen er et interessant område?

- Vi mener det fremdeles er mulig å gjøre betydelige drivverdige funn i Mexicogolfen, og at vi skal være med på det, forklarer Erik Finnstrøm, utforskingssjef i forretningsenheten for Mexicogolfen.

Selv etter mange år med utforsking og produksjon offshore har Mexicogolfen fremdeles et stort gjenværende dypvannsvolum med reserver som kan produseres - 14,6 milliarder fat med uoppdaget olje, ifølge WoodMacKenzie. Til sammenlikning antar Oljedirektoratet at det er 19,2 millioner fat gjenværende reserver på den norske kontinentalsokkelen.

Mexicogolfen er et område der Hydro har mulighet til å bygge videre på selskapets store offshore-kompetanse. I tillegg tilbyr området investorene et stabilt og gunstig skatteregime.

Mexicogolfen er en dynamisk region, som etter kommersielle og teknologiske begreper ligger langt framme på mange områder. Som oljeselskap vil Hydro høste verdifull kunnskap og kompetanse fra virksomhet i denne regionen.

Hard konkurranse

Nyeste teknologi blir benyttet om bord i "Deepwater Pathfinder" for å mestre de store havdypene i Mexicogolfen. Boring på dypt vann krever spesialutstyr og spesialkunnskaper. Boreskipet kan framvise det siste av utstyr og systemer innen boreteknikk.

Etter mer enn 20 års utforskningsvirksomhet i Mexicogolfen, med produksjon fra slutten av 1980-tallet, er aktivitetsnivået fremdeles høyt, og det er forventninger om nye, store funn. Om lag 600 letebrønner er til nå boret på mer enn 400 meters dyp, og i 2001 ble det boret 93 letebrønner. Til sammenlikning er det på den norske kontinentalsokkelen til nå boret i alt 24 letebrønner på mer enn 400 meters dyp, og det ble i 2001 boret 28 letebrønner.

Det finnes 530 oljerelaterte selskaper i Houston, noe som bekrefter troen på de mulighetene Mexicogolfen fremdeles har å tilby. Dette bekrefter samtidig den ekstremt harde konkurransen, men også Norsk Hydros mulighet til å lykkes og skaffe seg kunnskap som kan anvendes på olje- og gassvirksomhet andre steder.

Samarbeidet med Conoco gir Hydro en god startposisjon med hensyn til utforsking. 5. september i fjor inngikk Hydro og Conoco en samarbeidsavtale. Fem faste og tre mulige letebrønner skal bores i henhold til avtalen. Et langsiktig mål for Hydro er å etablere Mexicogolfen som et formelt kjerneområde, med en produksjonstakt på minst 50.000 fat per dag.

- Suksess fordrer rask læring og hardt arbeid, men vi har alle den gløden som kreves for å lykkes, sier Helge Hove Haldorsen, sjef for Hydros forretningsenhet for Mexicogolfen i Houston.

Fokus på Mexicogolfen fra nytt kontor i Houston