Generalforsamling i Statoil 

mai 7, 2002, 18:40 CEST

Generalforsamlingen i Statoil ASA vedtok i dag, 7. mai 2002, styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2001.

Forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av utbytte på 2,85 kroner per aksje til dem som var aksjonærer per 7. mai i år med utbetaling fra 28. mai 2002, ble også vedtatt.

Statoils ordinære aksje notert på Oslo Børs blir notert eksklusive utbytte fra og med 8. mai 2002. American Depository Shares (ADS) notert på New York Stock Exchange ble notert eksklusive utbytte den 3. mai 2002.

Følgende personer ble valgt som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen: Kjell Bjørndalen, Kirsti Høegh Bjørneset, Erlend Grimstad, Gunnar Mathisen, Wenche Meldahl, Anita Roarsen, Asbjørn Rolstadås, Anne Cathrine Slungård.

Greger Mannsverk, Anne Britt Norø og Halvor Stenstadvold ble valgt som varamedlemmer.

Foreslått endring av selskapets vedtekter § 11 om etablering av valgkomité ble vedtatt.

Generalforsamlingen valgte Jens Ulltveit-Moe og Ole Anders Lindseth til valgkomiteen.

Generalforsamlingen gav selskapet tillatelse til å tildele bonusaksjer til Statoil-ansatte utenfor Norge i forbindelse med aksjetilbudet som ble gitt til disse i etterkant av børsintroduksjonen.

Kontaktpersoner :

Informasjonsavdelingen – Wenche Skorge, tlf. 51 99 79 17/918 70 741 (mobil)

Investor Relations – Mari Thjømøe, tlf. 51 99 77 90/907 77 824 (mobil)

Investor Relations USA – Thore Kristiansen, tel. +1 203 9786950/+47 916 64 659 (mobil)