Fjell fornøyd med fjoråret

mai 7, 2002, 19:00 CEST
har gjort en god jobb det siste året. Selskapet driver mer effektivt nå enn i begynnelsen av 2001, sa konsernsjef Olav Fjell til selskapets aksjonærer i dag, 7. mai.

Generalforsamlingen, som ble avholdt i Stavanger Forum, var den første siden Statoil ble delprivatisert og børsnotert 18. juni i fjor.

"2001 var et godt år for Statoil. Vi har styrket selskapet gjennom overtakelsen av andeler av Statens direkte økonomiske engasjement. Som børsnotert selskap har Statoil også fått flere muligheter," sa Olav Fjell til generalforsamlingen.

Statoil oppnådde et resultat på 17,2 milliarder kroner etter skatt i 2001, som er 1,1 milliarder kroner høyere enn året før.

Før børsnoteringen ble det satt opp en rekke spesifikke mål om hvor Statoil skal være i 2004. Ifølge Fjell er målene ambisiøse, men realistiske:

"Per i dag er vi akkurat der vi skal være," sa han.

Tidligere i dag la Statoil fram nøkkeltallene for første kvartal 2002. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 3 milliarder kroner mot 4,3 milliarder kroner i samme periode i 2001. Slik kommenterte Fjell kvartalsresultatet:

"Driften av våre anlegg i første kvartal har utviklet seg positivt med høy produksjon og god regularitet. Et utfordrende marked preget av lavere priser og marginer for våre produkter gjør at vi samlet sett vurderer resultatet hittil i år som tilfredsstillende."

En av de viktigste utfordringene framover blir, ifølge konsernsjefen, at Statoil leverer det selskapet har lovet til 2004:

"Dessuten må vi trekke opp linjene for hva vi vil gjøre framover. Vi vil bli tydeligere på hva som er Statoils ambisjoner etter 2004," sier Fjell.

Se konsernsjefens presentasjon.