Rekordsalg av gass

mai 7, 2002, 09:00 CEST

Statoil solgte gjennomsnittlig 52,4 millioner kubikkmeter egengass per dag i første kvartal 2002. Det er nesten 30 prosent mer enn i samme periode i fjor.

I første kvartal 2001 solgte Statoil 40,9 millioner kubikkmeter egengass i døgnet i snitt.

En viktig årsak til utviklingen er at gassalgsavtalene med BP og ENI (Snam) trådte i kraft etter overgangen til det nye gassåret 1. oktober 2001.

BP-avtalen går ut på at Statoil skal levere gass til Storbritannia fram til 2015, mens ENI-avtalen innebærer at selskapet skal levere gass til Italia fram til 2025.

Selskapet har også i henhold til økte kontraktsforpliktelser levert mer gass under de øvrige langsiktige kontraktene etter overgangen til det nye gassåret, ifølge Reidar Gudmestad, som er leder for Statoils gassalgssenter.

Været er en tredje faktor som har ført til økt gassalg:

"Fjorårets vinter var usedvanlig mild på kontinentet, og kundene benyttet sin kontraktfestede fleksibilitet til å ta lave volumer i første kvartal i fjor," sier Gudmestad.

Det totale norske gassalget er forventet å være rundt 55 milliarder kubikkmeter i 2002, eller rundt 150 millioner kubikkmeter per dag.

Statoil selger i tillegg til egen gass også statens gass, som forvaltes av Petoro.