Skip to content

Høy regularitet i 1. kvartal

mai 7, 2002, 08:30 CEST

Statoil-opererte felt på norsk sokkel har aldri før hatt så høy regularitet på oljeproduksjonen som i første kvartal 2002.

Regulariteten lå på 94 prosent, som er to prosent høyere enn i samme periode i fjor.

"Enhver forbedring i regulariteten betyr millioner i økte inntekter," sier Henrik Carlsen, konserndirektør i Undersøkelse og produksjon Norge.

"Vi har i den senere tid arbeidet systematisk for å unngå driftsstans på feltene våre. Dette arbeidet bærer nå frukter."

Produserte væskevolumer fra konsernet totalt sett økte fra 748 000 fat olje/kondensat per dag i første kvartal 2001 til 761 000 fat for samme periode i år. Produserte volumer fra norsk sokkel gikk ned som følge av myndighetspålagte kutt i oljeproduksjonen i første kvartal.

Produksjonsregulariteten reflekterer ikke produksjonstap som følge av myndighetspålagte produksjonsrestriksjoner.

Totalt sett har Statoil nådd rekordhøy produksjon i første kvartal med en samlet olje- og gassproduksjon på 1 096 000 fat oljeekvivalenter per dag mot 1 005 000 fat i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på ni prosent. Hovedårsakene er god regularitet, en betydelig økning i gassproduksjonen fra norsk sokkel og økende oljeproduksjon fra den internasjonale virksomheten.

"På helse-, miljø- og sikkerhetssiden ble vi dessverre satt tilbake som følge av den fatale ulykken som skjedde på boreriggen Byford Dolphin den 17. april," sier Carlsen. Riggen var i operasjon på Sigyn-feltet i Nordsjøen da ulykken skjedde.

I første kvartal registreres imidlertid en positiv utvikling samlet sett for Statoil når det gjelder personskader. Personskadefrekvensen (antall skader hos Statoilansatte inkludert kontraktøransatte per million arbeidstimer) ble 4,9 i første kvartal i år mot 7,9 i samme periode i fjor. Antall personskader var 84 i første kvartal i år mot 132 i samme periode i fjor. Når det gjelder alvorlige hendelser, ble 70 registrert i første kvartal i år mot 90 i samme periode i fjor.