Skip to content

Ikke funn i første brønn i blokk 34 i Angola

mai 9, 2002, 23:00 CEST

Det ble ikke påvist olje eller gass i den første letebrønnen som er boret på blokk 34 på Angolas kontinentalsokkel.

"N'Demba-1, som er den første letebrønnen som er boret i den 6.000 kvadratkilometer store blokk 34 i et område med store havdyp utenfor Angola, er nå ferdig boret med boreskipet "Deepwater Discovery". Brønnen, som ble påbegynt den 24. mars og er boret på 1.731 meters havdyp, påviste ikke hydrokarboner, men har gitt verdifull informasjon for den videre utforskning av blokken," heter det i en pressemelding fra det angolanske operatørselskapet Sonangol P&P.

Tolkningen av boreresultatene pågår fortsatt. I blokken er det kartlagt flere andre mulige prospekter, og lisensgruppen vil nå vurdere plasseringen av den neste letebrønnen, går det fram av meldingen fra Sonangol.

Sonangol P&P er operatør på blokk 34 med en andel på 20 prosent og har Hydro som teknisk assistent med en andel på 30 prosent. Øvrige partnere er Phillips med 20 prosent, Petrobras med 15 prosent og Shell med 15 prosent.

Hydros deltakelse i boringen på blokk 34 i Angola medfører at selskapet forventer å kostnadsføre om lag 300 millioner kroner i regnskapet for andre kvartal i år, etter at den første letebrønnen ikke påviste drivverdige petroleumsforekomster.