Skip to content

Enighet i lønnsforhandlingene for de nivåinnplasserte i Norge

mai 23, 2002, 23:00 CEST

Det ble torsdag oppnådd enighet i forhandlingene med foreningene som representerer de nivåinnplasserte, det vil si de individuelt avlønnede, i Hydro i Norge.

Sju forskjellige fagforbund var representert i forhandlingene, som omfattet mer enn 5.000 ansatte:

  • Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
  • Norsk Merkantil Forbund (NMF)
  • Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
  • Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF)
  • Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT)
  • Lederne
  • Handel og Kontor (H&K)

Resultatet av forhandlingene er at det med virkning fra 1. juni gis et gjennomsnittlig generelt tillegg på 4,2 prosent. I tillegg er det avsatt midler til vedlikehold av lønnssystemer.

Oppgjøret ligger innenfor de samme rammene som ble gitt i forbindelse med oppgjøret for de tariffregulerte, som ble gjennomført 13. og 14. mai i år.