Tilbyr 32 lisensandeler

mai 29, 2002, 08:00 CEST

Statoil skal selge eller bytte bort andeler i 32 letelisenser på norsk sokkel. Målet er å konsentrere aktiviteten i Statoils kjerneområder.

Detaljert informasjon fra de respektive lisenser vil bli gjort tilgjengelig for markedet i juni. Budfrist er satt til 30. august og avtaler forventes å bli inngått innen 1. oktober. Prosjektet er kalt Pegex (Pegasus Exploration Opportunities).

Letelisensene som tilbys ligger i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

"Gjennom SDØE-prosessen (Statens direkte økonomiske engasjement) fikk Statoil tilført eierandeler i en rekke letelisenser som ligger utenfor våre kjerneområder. Samtidig har vi forholdsmessig store andeler i enkelte lisenser. Noen av disse andelene ønsker vi nå å selge eller bytte bort," sier Henrik Carlsen, direktør for Undersøkelse og produksjon Norge.

"Denne tilpasningen er en del av Statoils totale forretningsstrategi. I tillegg til å konsentrere oss om de eksisterende kjerneområdene, skal vi også arbeide for å etablere nye kjerneområder. Norskehavet og Barentshavet virker mest lovende i denne sammenheng."

Statoil har i dag andeler i 123 lisenser på norsk sokkel. En liste over lisensene som tilbys finnes her.