Nytt produksjonsmål for 2007

mai 29, 2002, 08:00 CEST

Konsernsjef Olav Fjell offentliggjør i dag, 29. mai, nytt produksjonsmål for 2007 i anledning Kapitalmarkedsdagen. Nær 100 investorer, analytikere og journalister får presentert Statoils strategiske muligheter og utfordringer framover.

Produksjonsmålet for 2007 er 1,26 millioner fat oljeekvivalenter daglig. Det innebærer en videreføring av 2004-målet, med fire prosent årlig vekst i produksjonen av olje og gass også fra 2004 til 2007. Ambisjonen er at produksjonen fra internasjonal virksomhet skal dobles i perioden mens produksjonen opprettholdes fra norsk sokkel på én million fat per dag.

"Det er fremdeles store muligheter på norsk sokkel i lang tid fremover," understreker Fjell.

Han tilføyer at Statoil har ambisjoner om å opprettholde et produksjonsnivå på omtrent én million fat dagen også etter 2007, men at det krever tilgang på nytt lovende leteareal.

"Vi har vært gjennom et ekstraordinært år etter at vi ble børsnotert, men selskapet står fast ved målene for 2004, som ble kommunisert under fjorårets børsintroduksjon," sier Fjell.

Statoil har økt konkurransekraften etter en kostnadsreduksjon på fire milliarder kroner siden 1998. Dessuten er selskapet blitt 50 prosent større etter SDØE-kjøpet (Statens Direkte Økonomiske Engasjement).

Videre poengterer Fjell at inntjeningen må økes med 3,5 milliarder kroner for å holde løftet om 12 prosent avkastning på sysselsatt kapital. Se nøkkeltall her.

Som en hovedaktør i europeisk gassmarked vil Statoil delta i liberaliseringen hvor mer gass selges på kortsiktige kontrakter. Konsernsjefen ønsker også å øke gassalget til Storbritannia betraktelig.

I 2012 håper Fjell å hente over 40 prosent av olje- og gassproduksjonen fra internasjonal virksomhet, mens den i 2004 kun utgjør 10 prosent. Forutsetningen er at selskapet endres fra et regionalt oljeselskap under sterk statlig innflytelse, til et internasjonalt olje- og gasselskap i verdensklasse på utvalgte områder.

Se konsernsjefens presentasjon.