Baner vei for Kvitebjørn

mai 31, 2002, 13:50 CEST

Statoil har startet byggingen av en ilandføringstunnel på Kollsnes i Hordaland som skal ta imot gassrørledningen fra Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen. Forbedret ilandføringsløsning har ført til betydelige kostnadsbesparelser for prosjektet.

Den nye løsningen innebærer at rørledningen installeres på sjøbunnen lenger inn mot land enn planlagt, og at det bygges en 400 meter lang ilandføringstunnel til Storholmen vest for gassterminalen på Kollsnes. Det opplyser Jostein Breivik, prosjektleder for rørledningene i utbyggingen av Kvitebjørn. Prosjektet sparer om lag 175 millioner kroner på å velge dette alternativet.

I løpet av sommeren 2003 skal et rørleggingsfartøy installere rørledningen fra Kvitebjørn-feltet til Kollsnes, og trekke røret gjennom tunnelen helt fram til terminalen.

Opprinnelig plan gikk ut på å forlenge eksisterende ilandføringstunneler for rørledningene inn til Kollsnes. Denne løsningen ville krevd ny tunnellengde på til sammen 1400 meter, og to kilometer ekstra rørledningslengde.

Kvitebjørn-prosjektet går framover i tråd med planlagt løp. Plattformdekket med boreanlegg er vel 60 prosent ferdig. Understellet er så godt som ferdig, og skal settes på plass på feltet i Nordsjøen i september i år. Dekket skal løftes på plass i mars 2003.

Kvitebjørn-feltet skal levere gass fra 1. oktober 2004. Gass og kondensat skal transporteres i separate rørledninger til henholdsvis Kollsnes og raffineriet på Mongstad i Hordaland for videre behandling.