Kontrakter for brønntjenester

juni 3, 2002, 12:00 CEST

Statoil har tildelt Aker Maritime Well Services og Smedvig Brønntjenester kontrakter for bore- og brønntjenester. Kontraktene omfatter hele Statoils virksomhet på norsk sokkel.

Kontraktene er inngått for en periode på tre år. I tillegg kommer opsjoner for to ganger to år. Verdien er anslått til henholdsvis 100 millioner og 50 millioner kroner årlig for kontraktene med Aker Maritime og Smedvig, eksklusive opsjoner.

"Arbeidet omfatter brønnintervensjon med kabel. Dette gjøres primært i forbindelse med vedlikehold av produksjonsbrønner og klargjøring av nye brønner, og går blant annet ut på kjøring av perforeringskanoner, plugging, logging og installering av sikkerhetsventiler," forklarer Lars Fredrik Gjeruldsen, kontraktsansvarlig i Statoil. Han legger til at kontraktene også har opsjon for kjøp av tjenester med brønntraktor, et elektrisk drevet verktøy som trekker utstyr inn i horisontale brønner.

Aker Maritime får ansvar for Tampen-området og deler av Halten Nordland. På grunn av økt feltportefølje i Tampen etter operatørovertakelsen fra Norsk Hydro ved årsskiftet, blir kontraktsverdien her høyere fra 2003.

For Smedvig Brønntjenester omfatter oppdraget Sleipner/Troll-området samt feltene Åsgard, Kristin og Mikkel i Halten Nordland. Smedvig får dessuten ansvar for brønnintervensjoner i alle Statoils letebrønner på norsk sokkel, og også utenlands dersom dette vurderes som hensiktsmessig.