Åpnet nytt oljevernsenter

juni 5, 2002, 11:30 CEST

Det nye oljevernsenteret på Statoil Mongstad nord for Bergen ble i dag, 5. juni, innviet av olje- og energiminister Einar Steensnæs. Nå er alt utstyr samlet på ett sted og havnen er bedre rustet til å forebygge og håndtere ulykker.

Etter avdukingen fikk statsråden, lokale politikere og andre gjester en demonstrasjon av hvordan utstyret fungerer. Blant annet fikk de se en nyutviklet skimmer i aksjon. Fartøyet Slurpen samler opp olje og annet søl fra sjø og strandsone. Det stikker bare 1,35 meter ned i sjøen og kan dermed samle opp olje og annet søl helt inn i fjæresteinene. Statoil har aktivt medvirket under utviklingen av skimmeren som er det første fartøyet i sitt slag som er kommet i kommersiell bruk.

Den nye oljevernhallen er strategisk plassert ved den ytterste av de to taubåtkaiene i havnen. Her ligger også en større, mobil oljevernlekter som har en oppsamlingskapasitet på 2500 kubikkmeter.

Gjestene fikk også se Mongstad havns fire moderne og topp utstyrte taubåter som utfører eskorte, bukserings- og beredskapstjeneste. Det hurtiggående kommandofartøyet Raffen imponerte gjestene med sine to kraftige motorer og kran.

"Mongstad er en av de travleste oljehavnene i Europa. Den skal også være den sikreste, derfor har vi bygd opp et omfattende oljevern med topp moderne utstyr og et trent mannskap. Den viktigste jobben vår er imidlertid å drive forebyggende arbeid for sikre at ulykker ikke oppstår," sier raffineridirektør Nils-Bjørn Jordal.

Tidligere var oljevernutstyret spredt i ulike deler av anlegget. Foruten at utstyret nå er blitt lettere tilgjengelig, er det også blitt oppgradert og komplettert. En del av utstyret er plassert i konteinere som kan flyttes til et skadested ved hjelp av helikopter.