Tildeler kontrakt for Troll

juni 6, 2002, 12:30 CEST

Operatøren Statoil har tildelt kontrakt for bygging av to kompressorer for Troll A-plattformen i Nordsjøen til ABB Offshore Systems. Kontrakten er verd rundt 1,3 milliarder kroner.

EPCI-kontrakten (Engineering, Procurement, Construction, Installation) er tildelt i forbindelse med utvidelsen av kompressorkapasiteten på Troll A. Den omfatter bygging og installering av to 40 megawatt kompressorer med tilhørende hjelpeutstyr.

Kompressorene skal drives med elektrisk kraft fra land. Dette sikrer null utslipp av miljøskadelige stoffer fra plattformen og fra gassbehandlingsanlegget på Kollsnes. Troll A-plattformen er den eneste på norsk sokkel som i dag drives med elektrisk kraft fra land.

Behandlingskapasiteten på Troll A vil øke fra 85 millioner kubikkmeter til vel 100 millioner kubikkmeter gass per døgn når de to nye kompressorene er installert.

Byggearbeidene starter våren 2003 og kompressorene skal installeres på plattformen sommeren 2004. Det nye utstyret skal være klart for produksjon høsten 2005.

I løpet av kort tid skal det også tildeles en kontrakt for leveranser av strømkabler og elektriske motorer, samt en kontrakt for løfteoperasjoner.