Rift om grønn energi

juni 10, 2002, 12:30 CEST

Statoil skal for første gang levere en energiløsning med varmepumper basert på sjøvann og propan. Selskapet har inngått en avtale med Selmer Skanska Bolig om å bruke løsningen for å gi varme og varmt vann til 300 leiligheter i Stavanger.

Avtalen med Selmer Skanska føyer seg inn i rekken av prosjekter Statoil har sikret seg den siste tiden, hvor selskapet tilbyr miljøvennlige energiløsninger. Statoil skal blant annet levere varme basert på varmepumper til studenthybler på Bjølsen i Oslo som skal stå klar til høsten. For en måned siden ble en varmepumpe driftet av Statoil innviet på Gipø pleiehjem i Nøtterøy kommune i Vestfold.

"Vi registrerer at interessen for tilbudet øker, fordi kundene ser at de får en sikker energileveranse på konkurransedyktige vilkår og som samtidig er miljøvennlig," sier Geir Gransbråten, leder for energiløsninger i Nordisk energi.

Statoil satser på å få boligkomplekser, hoteller, sykehus og andre mellomstore strømbrukere til å kjøpe helhetlige energiløsninger som utvikles og markedsføres av selskapet. Statoil tar seg av drift og vedlikehold av anleggene og garanterer at prisen til enhver tid er den laveste av elektrisk kraft eller fyringsolje.

Gransbråten forklarer at propanleveransen til Badedammen-prosjektet i Stavanger ikke bare skal brukes til varme og varmt vann, men at beboerne også kan bruke den til gasskomfyr, gasspeis og gassgrill dersom de ønsker det: "Kombinasjonen varmepumpe og propan treffer to trender samtidig. Både miljø- og komfortbehovene blir dekket."

Badedammen vest byggetrinn I og II skal være ferdig sommeren 2003. Avtalen med Selmer gjelder for 18 år.