Stort gassalg til Storbritannia 

juni 10, 2002, 07:35 CEST

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) og British Gas Trading Ltd., et heleid datterselskap av Centrica, har signert en gassalgskontrakt for levering av fem milliarder kubikkmeter gass per år. Leveransene vil starte 1. oktober 2005 og gå over 10 år.

Dette er Statoils største gassalgskontrakt for årlige volumer siden Troll gassalgsavtalen ble inngått i 1986. Kontrakten befester Statoils posisjon som største eksportør av gass til Storbritannia.

Peter Mellbye, Statoils direktør for Naturgass, sier i en kommentar:

"Kontrakten sikrer en god kommersiell avsetning for Statoils gass. Den spiller også en nøkkelrolle for framtidig utbygging av nye gassfelt på norsk sokkel for å øke leveransene til Europa."

Statoil er blant de ledende leverandørene av gass til Europa og har store gassreserver på norsk kontinentalsokkel.

"Dette salget støtter opp om muligheten for nye rørledninger for gasstransport fra Norge til Storbritannia," sier Mellbye.

Per i dag er det kun én rørledning for gasstransport som strekker seg fra det godt utbygde og integrerte transport og produksjonssystemet på norsk sokkel til markedet i Storbritannia. Statoil vurderer flere muligheter for tilknytning av nye rørledninger for å øke kapasiteten for gasstransport til Storbritannia.

Statoil har i dag fem rørledninger som forsyner det europeiske kontinentet med naturgass.

"Vi er veldig godt fornøyd med gasskontrakten som er signert mellom Statoil og British Gas Trading. Med denne nye kontrakten vil Statoil øke leveransene av gass for å møte Storbritannias økende energibehov," sier Rune Bjørnson, leder for Statoil UK.

Storbritannia er et nøkkelmarked for Statoil på grunn av det økende behovet for gass. I løpet av det siste året har Statoil økt sitt korttidssalg av gass til Storbritannia. I juni 2001 signerte Statoil en kontrakt med BP for å levere 1,6 milliarder kubikkmeter gass per år i femten år.

"Statoil ser fram til å samarbeide med Centrica. Avtalen er til fordel for begge parter. Statoil kan selv velge hvor gassen skal tas fra og står også fritt til å benytte det britiske markedet for å skaffe gass til avtalen. Denne fleksibiliteten i avtalen øker våre kommersielle muligheter og gjør det mulig for oss å levere gass til den største leverandøren i et hjemmemarked hvor vi ikke er aktive. For Centrica vil avtalen sørge for en stabil og pålitelig leveranse av gass i årene som kommer," konkluderer Bjørnson.

Volumene vil bli levert ved National Balancing Point, som er et omsetningspunkt i det britiske gasstransportsystemet.

Kontrakten er avhengig av godkjenning fra styret i Statoil.

Kontaktpersoner:

Informasjonsavdelingen

Norge: Kristin Bremer Nebben, + 47 51 99 13 77 (kontor), +47 957 24 363 (mobil)

Storbritannia: Trude Måseide, +44 (0) 207 766 7776 (kontor), + 47 777 191 8087 (mobil)

Investor Relations

Mari Thjømøe +47 51 99 77 90 (kontor), +47 907 77 824 (mobil)

USA: Thore Kristiansen, +1 203 978 6950 (kontor), +47 9166 4659 (mobil)