Hydro Olje og Energi øker vekstraten for produksjonen

juni 11, 2002, 23:00 CEST

Hydro har revidert sin profil for forventet olje- og gassproduksjon. Den gjennomsnittlige årlige produksjonsveksten i perioden 2001-2005 er nå ventet å ligge på 8 prosent, som er en betydelig økning fra den tidligere rapporterte vekstraten på 5-6 prosent.

Hovedårsaken til oppjusteringen er overtakelsen i mars i år av åtte produksjonslisenser i feltene Oseberg, Tune og Grane fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten på norsk sokkel (SDØE).

Kjøpet av SDØE-andelene har passert alle godkjenningsinstanser og er nå fullført. Overtakelsen øker Hydros eierandeler i de tre feltene, som Hydro fra før er operatør for, til 34 prosent i Oseberg, 40 prosent i Tune og 38 prosent i Grane.

Den økte produksjonen inngår i Hydros finansielle resultater fra 10. mai i år. Som følge av overtakelsen er Hydros produksjonsmål for 2002 økt fra 430.000 til 455.000 fat oljeekvivalenter pr. døgn. Det nye produksjonsestimatet tar hensyn til de norske produksjonsreduksjonene for de første seks månedene i år.

I 2005 er om lag 12 prosent av Hydros totale petroleumsproduksjon forventet å komme fra selskapets virksomheter utenfor Norge.

– Vi regner med at en økende del av vår produksjon, våre investeringer og våre aktiviteter vil finne sted i områder utenfor Norge i årene som kommer, sier konserndirektør Tore Torvund, ansvarlig for Hydro Olje og Energi.

– Samtidig vil Hydros posisjoner innenfor dypvannsaktiviteter på norsk kontinentalsokkel og nedstrøms i det europeiske gassmarkedet gi gode forretningsmuligheter for selskapet, sier Torvund.