Profil: Hilde Myrberg, ny leder av Hydro Energi

juni 11, 2002, 23:00 CEST

Arbeidet må være meningsfullt og stimulerende, og det er det i Hydro Energi, fastslår Hilde Myrberg, som 1. juni tok over som ny sektordirektør.

Hilde Myrberg kommer vel forberedt til Iedervervet i Hydro Energi: I løpet av de 17 årene hun har arbeidet i Hydro, har hun bygd opp en bred erfaringsbank gjennom jobbene som direksjonssekretær, forhandlingsadvokat for landbruk, aluminium, olje og energi og petrokjemi, i og utenfor Norge, og senest som leder for Krafttilgang og markedsføring i Hydro Energi.

– Fordelen med en slik praksis er at den gir et helhetsperspektiv, konstaterer Myrberg, som er jurist fra Universitetet i Oslo, plusset på med en Master of Business Administration fra Insead i Fontainebleau i Frankrike.

Konkurranse i gassmarkedet

Etter at det norske Gassforhandlingsutvalget nå har gått over i historien, må oljeselskapene begynne å konkurrere om kundene. En av de viktigste oppgavene for Hydro Energi blir å befeste Hydros posisjon i det liberaliserte gassmarkedet, sier Myrberg og forklarer at det er nødvendig å etablere systemer og rutiner for å møte de nye utfordringene.

Hun er overbevist om at selskapet har en sterk utgangsposisjon selv når det konkurrerer med de store aktørene.

– Hydro kan være en nisjeaktør på områder der man ikke er avhengig av spesielle stordriftfordeler. Husholdningsmarkedet er for eksempel ikke noe for oss. Men vi har betydelige fortrinn innenfor engros og industri, også fordi vi allerede betjener store interne kunder på Kontinentet – slik vi har gjort på kraftsiden i lengre tid.

Samfunnsnyttig og lønnsomt

Fornybar energi, inklusive hydrogen, er et annet område som Hydro Energi har engasjert seg i. Kravet er at en eventuell forretningsmessig virksomhet må være lønnsom:

– Vi ønsker å satse på områder som er samfunnsnyttige, og der vi tjener penger. Da blir det også mer givende å arbeide. For selskapet og for den enkelte medarbeideren er det viktig at arbeidet har en mening, sier Myrberg, som er opptatt av at mulighetene i hele organisasjonen blir utnyttet.

– Vi har mange dyktige medarbeidere i Hydro Energi. Å legge forholdene til rette slik at vi klarer å ta ut hele potensialet i organisasjonen, er en stor utfordring og et stort ansvar. Vi må også spørre oss om vi kommuniserer strategien vår godt nok til at alle medarbeiderne kjenner sin oppgave i den, og om rolle- og ansvarsfordelingen i organisasjonen er tydelig. Samtidig gjelder det å utnytte kompetansen på tvers av organisasjonen – unngå silotenking – og vurdere alternative måter å jobbe på, sier Myrberg. Hun sammenfatter kravet til organisasjonen slik: "Å arbeide fokusert og entusiastisk mot de målene vi har satt oss."

På nattbordet

Myrberg har døtre på 11 og 14 år og har etablert en hjemmeorganisasjon med en polsk student som praktikant i huset, og med fordeling av ansvar og arbeid mellom ektefellene. Det er nødvendig, sier hun, for den som ikke har hjemmeværende eller deltidsarbeidende ektefelle.

På fritiden slapper hun av med ski eller sykling hjemme i Sørkedalen. Hun sørger for å sette av tid til å lese, blant annet som medlem av en privat bokklubb, og tilhører tydeligvis det lille fåtallet norske ledere som skulle kunne klare å svare på spørsmål om hva hun har på nattbordet uten å måtte ty til Hamsun og gymnasiepensumet og populærbøker om ledelse. På de siste månedenes bokliste står både moderne skjønnlitteratur og bøker om fremmede kulturer – India, Sør-Amerika, Asia – og islam.

Svaret på hvorfor hun leser, er enkelt: - For å bli stimulert og få et bredere perspektiv.