Kontrakt for boligkvarter på Kristin

juni 13, 2002, 10:00 CEST

Statoil har på vegne av rettighetshaverne i Kristin-lisensen tildelt det svenske verftet Pharmadule Emtunga kontrakten for bygging av boligkvarteret til Kristin-plattformen på Haltenbanken.

Kontrakten er verdt om lag 240 millioner kroner. Den omfatter prosjektering, innkjøp og konstruksjon av boligkvarteret med helikopterdekk og kontrollrom. Boligkvarteret har et totalt areal på rundt 3600 kvadratmeter. Det har sengeplass for 104 personer i enkeltlugarer.

Boligkvarteret skal installeres på plattformdekket våren 2004.

Samlede investeringer for Kristin-utbyggingen er anslått til 17 milliarder kroner. Feltet skal settes i produksjon 1. oktober 2005, og levere om lag 35 milliarder kubikkmeter gass i perioden fra produksjonsstart til 2016. Kondensat- og våtgassproduksjonen er anslått til henholdsvis 220 millioner fat og 8,5 millioner tonn gjennom perioden.