Kongelig plattformdebut

juni 14, 2002, 11:45 CEST

Norges kronprins Haakon besøkte i går, 13. juni, Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen. Kronprinsen hadde aldri tidligere vært på plattformbesøk.

Han fløy ut til feltet med konsernsjef Olav Fjell. Ronny Larsen, plattformsjef på Sleipner A og vert for den kongelige gjesten, orienterte om virksomheten. Konsernsjefen satte feltet inn i totalbildet av Statoils gassproduksjon og eksporten til Europa.

"Inntrykket mitt er at han var genuint interessert i det vi driver med. Som marinemann har han vært mye på båt, og han sa han følte tilknytning til det maritime miljøet. Han virket kunnskapsrik og interessert i å få mest mulig informasjon om virksomheten," sier Larsen.

Kronprinsen fikk også tid til korte samtaler med flere av de ansatte, blant annet i kontrollrommet og med forpleiningspersonell.

"Mitt mål var at han skulle ha et inntrykk av hvordan tingene faktisk er her ute i havet. Å se på lysark og tegninger i et møterom gir ikke samme inntrykk som å gå rundt og se på utstyr og snakke med folk om virksomheten. Vi la dessuten særlig vekt på miljøaspektet og merket at Kronprinsen hadde mange spørsmål knyttet til det," bemerker plattformsjefen.