Vil selge mer gass lokalt

juni 17, 2002, 08:45 CEST

Gasspartner er navnet på et nytt selskap hvor Statoil og Gasnor går sammen om å markedsføre flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) til Nord-Jæren i Rogaland.

Selskapet, som får kontor i Stavanger, skal levere LNG til næringskunder og boligkomplekser gjennom lokale rørledninger fra mottaksstasjoner i nærheten.

"Opplegget vil være avhengig av de kundene vi får. Vi vil tilpasse oss markedet med små, billige anlegg," sier Gunnar Myrvang, direktør i enheten Gass og energiløsninger i Statoil.

LNG skal fraktes i tankbil fra Gasnors anlegg som er under bygging på Karmøy i Rogaland. Anlegget kommer i produksjon tidlig i 2003.

Når Gasspartner får kunder i Stavanger-området, må det bygges mottaksanlegg for LNG i nærheten og det må legges rør frem til kunden. Et mottaksanlegg vil bestå av en lagertank for LNG og et mindre regassifiseringsanlegg. Derfra går naturgassen i rør fram til kunden.

"Vi vil gjøre dette så kostnadseffektivt som mulig samt trekke på Gasnors kompetanse," opplyser Myrvang.