Gasslekkasje på Oseberg A

juni 18, 2002, 23:00 CEST

En gasslekkasje førte til beredskapsmønstring i henhold til vanlig prosedyre på den Hydro-opererte Oseberg A-plattformen i Nordsjøen i 19-tiden onsdag. Situasjonen kom raskt under kontroll, og beredskapen kunne avblåses etter tre kvarter.

Gasslekkasjen ble oppdaget kl. 18.55. Produksjonen ble automatisk nedstengt, og bemanningen om bord på 239 personer ble mønstret etter oppsatt prosedyre.

Produksjonsanlegget ble trykkavlastet, og lekkasjen ble stoppet. Beredskapssituasjonen ble avblåst kl. 19.40.

Umiddelbart ble arbeid satt i gang for å finne årsaken til gassdeteksjonen, slik at feilen kunne utbedres og produksjonen kunne startes opp igjen.

Hendelsen vil bli gransket internt i Hydro, opplyser informasjonsdirektør Hege Norheim i Hydro Olje og Energi. For øvrig ble Hovedredningssentralen, Oljedirektoratet og Stavanger Politikammer varslet i henhold til normal prosedyre i slike saker.

Kort om Oseberg

  • Oseberg Feltsenter ligger på Osebergfeltets sørlige del. Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr, injeksjonsmodul og boligkvarter, mens Oseberg B er en stålplattform med utstyr for boring og produksjon av olje og gass. Produksjonsstart fant sted i desember 1988.
  • Oseberg Feltsenter er et knutepunkt for transport av olje i rørledning til Stura i Øygarden gjennom Oseberg Transportsystem (OTS). Oljen fra Oseberg Øst, Oseberg Sør, Brage og Veslefrikk transporteres gjennom dette systemet. Gassen transporteres til markedet via Oseberg Gasstransport og inn i Statpipe-systemet.
  • Høsten 2002 vil produksjonen fra Tunefeltet (gass og kondensat) starte mot Oseberg Feltsenter. Kondensat tas ut, og gassen injiseres.
  • Oseberg omfatter blokkene 30/6 og 30/9 om lag 130 kilometer nordvest for Bergen.
  • Deltakere i Oseberg er Hydro (operatør) med 34 prosent, Statoil 14 prosent, TotalFinaElf 10 prosent, ExxonMobil 4,33 prosent og Petoro 37,67 prosent.