Bonusaksjer til privataksjonærer 

juni 19, 2002, 09:15 CEST

Statoil betaler i dag, 19. juni, ut 1.548.282 bonusaksjer til i overkant av 60.000 privataksjonærer som har eid sine Statoil-aksjer i ett år siden børsnoteringen 18. juni 2001.

Bonusaksjene utbetales i forholdet én bonusaksje for hver tiende aksje tegnet ved børsintroduksjonen.

Nytt antall utestående aksjer i Statoil er etter dette 2.166.133.882.