Kartlegger Snøhvit

juni 21, 2002, 14:30 CEST

Statoil starter i løpet av helgen, 22. til 23. juni, havbunnskartlegging i området ved Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Aktuelle traseer for rørledninger og kabel mellom gassforekomstene i Snøhvit-feltet og ilandføringsanlegget på Melkøya i Finnmark skal kartlegges. Det opplyser Arne Indreeide, som er ansvarlig i Statoil for kartleggingen.

Arbeidet omfatter også kartlegging av områdene hvor havbunnsinstallasjonene skal plasseres. Hensikten med kartleggingen er å sikre gunstigst mulig plassering av rørledninger og utstyr.

Arbeidet skal utføres fra spesialskipet Normand Tonjer. Det ble ombygd til kartleggingsfartøy for få år siden, og har topp moderne utstyr som fjernstyrt undervannsverktøy, multistråle ekkolodd, sidesøkende sonar og videokameraer. To til tre uker ventes å gå med til dette arbeidet.

Kartleggingen etterfølges av geotekniske undersøkelser på feltet og langs rørledningstraseene. Gisle Håland, som er ansvarlig for dette, forteller at det skal tas prøver fra de øvre lagene av havbunnen ved forekomstene Snøhvit og Albatross og langs rørtraseene mellom havbunnsinstallasjonene og inn til Melkøya.

Arbeidet skal utføres fra spesialskipet Bucentaur. De geotekniske undersøkelsene er beregnet å pågå i tre uker fra midten av juli.