Pris for dykkeforskning

juni 21, 2002, 08:45 CEST

Statoils forskerpris for 2001er tildelt professor Alf O. Brubakk (61). Han hedres for mangeårig forskningsinnsats innen området dykketeknologi og fysiologiske virkninger på dykkerne.

Prisvinneren har vært spesielt opptatt av hvordan dykkingen påvirker dykkernes helse. Hans arbeid har bidratt til å danne grunnlag for forsvarlig dykkevirksomhet i oljeindustrien, heter det blant annet i begrunnelsen.

Brubakk er ansatt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk. Han er kjent både internasjonalt og nasjonalt for forskning innen fysiologisk respons på ekstreme miljøer og biomedisinsk instrumentering.

Einar Wold Svendsen, rådgiver innen dykketeknologi i Statoil, sier de fleste oljeselskap innser at dykking som arbeidsmetode er noe det kommer til å være behov for også i framtiden. Dykkeren overgår ennå fjernstyrt teknologi når uforutsette hendelser skjer, og ikke minst i beredskapssammenheng spiller dykkerne en viktig rolle. Brubakk har drevet forskningen innen dykkemedisin videre, selv i perioder hvor det har vært vurdert å gå bort fra bruk av dykkere.

Forskerprisen, som er på 200.000 kroner, ble tildelt ved Statoils forskningssenter i Trondheim i går, 20. juni. Prisen, som ble tildelt for ellevte gang, er en anerkjennelse av oppnådde forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå innen et fagområde som anses som viktig for Statoil.