Samarbeid om utslippskutt

juni 25, 2002, 10:00 CEST

Hele 23 rettighetshavere i oljefelt på norsk sokkel signerer i dag, 25. juni, en avtale om å samarbeide for å redusere utslippene av oljedamp (VOC) ved bøyelasting på feltene.

"Dette er et unikt industrisamarbeid hvor samtlige selskaper som bøyelaster olje på sokkelen deltar. Med et slikt fellesløft vil vi oppnå både betydelige utslippskutt og kostnadsbesparelser ved at vi kan utnytte gjenvinningsanleggene for oljedamp på skipene maksimalt," framholder prosjektleder i Statoil, Egil Tveit.

Samarbeidsavtalen styrker selskapene i arbeidet for å møte kravet fra myndighetene om at innen utgangen av 2005 skal 95 prosent av oljen som bøyelastes behandles i anlegg som reduserer utslippene av oljedamp.

I første omgang skal VOC-anlegg (volatile organic compounds) installeres på åtte bøyelastere. To har allerede anlegg på plass mens seks er under bygging eller planlegging.

I løpet av vinteren skal de åtte første anleggene være operative. Innen utgangen av 2005 skal det være VOC-anlegg på samtlige bøyelastere som går på norsk sokkel.

Operatørselskapene Statoil, Esso, Shell og Norsk Hydro danner en styringskomité, og tar beslutninger på vegne av samarbeidsgruppen. Kutt i oljedamputslippene er beregnet å koste industrien fra 1,5 til 2 milliarder kroner i perioden fram til 2010.

Statoil har fra før installert VOC-anlegg på produksjonsskipene Åsgard A og Norne i Norskehavet. Dette betyr at feltene kan lagre olje uten utslipp av VOC.

Se pressemelding fra samarbeidsgruppen.