Kontrakt for testing på Kvitebjørn

juni 26, 2002, 08:55 CEST

Statoil har, på vegne av utbyggerne av Kvitebjørn-feltet, tildelt ABB Offshore Systems oppdraget med sammenkobling og uttesting av systemene på Kvitebjørn-plattformen i Nordsjøen.

ABB bygger dekk og prosessanlegg til Kvitebjørn-plattformen. Når de nå også får oppdraget med sammenkobling og uttesting, betyr det at prosjektet utøver en opsjon i den eksisterende kontrakten. Det opplyser prosjektdirektør Bjarne Bakken.

Kontraktsverdien av opsjonen er 124 millioner kroner. Varigheten er fra 25. juni i år til boreoperasjonene på feltet starter, 1. august 2003.

Stålunderstellet til Kvitebjørn-plattformen skal settes på plass på feltet i september i år. Plattformdekket med boreanlegg skal løftes på understellet i mars 2003.

Kvitebjørn-feltet skal levere gass fra 1. oktober 2004. Gass og kondensat skal transporteres i separate rørledninger til henholdsvis mottaksanlegget for gass på Kollsnes og raffineriet på Mongstad i Hordaland for videre behandling.