Strøm til Troll med ny teknologi

juni 26, 2002, 13:00 CEST

Ny teknologi gjør det mulig å drive kompresjonsutstyret som skal installeres på Troll A-plattformen i Nordsjøen med strøm fra land. Løsningen gir store utslippsbesparelser.

Strøm fra land sikrer null utslipp av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx) fra plattformen og fra gassbehandlingsanlegget på Kollsnes. Uten dette utstyret måtte turbiner ute på plattformen forsynt de nye kompressorene med strøm. Dette hadde medført utslipp av om lag 230.000 tonn CO2 og 230 tonn NOx årlig.

Ved hjelp av høyspent likestrøms kraftoverføring (HVDC-teknologi) kan strøm med høy spenning føres ut til plattformen fra gassanlegget på Kollsnes i Hordaland. På Kollsnes skal det bygges en transformator- og likeretterstasjon. Strømmen føres til plattformen gjennom spesialutviklede likestrømskabler. På plattformen skal det installeres en vekselstrømsretter og spesialmotorer.

Atle Grung Eide, som er ansvarlig for kompresjonsprosjektet, sier teknologien er benyttet tidligere, men i dette prosjektet settes komponentene for første gang sammen i et elektrisk driversystem for kompressorer.

ABB har utviklet systemet i samarbeid med Statoil: "Teknologiutviklingen som ligger til grunn er et godt eksempel på at industrisamarbeid gir resultater," sier Grung Eide.

Lisensgruppen i Troll har tildelt ABB oppdraget med å levere og installere strømkablene på havbunnen og bygge de elektriske motorene som skal drive kompresjonsutstyret. Leveransen omfatter også bygging av transformator- og likeretterstasjon på Kollsnes. Kontrakten er verdt om lag 600 millioner kroner.

Etter hvert som Trollgassen produseres, synker trykket i reservoaret. Gassen som kommer til overflaten trenger i økende grad trykkstøtte før den sendes i rørledningene. Dette er grunnen til at Troll-eierne nå investerer i overkant av tre milliarder kroner i to nye kompressorer på Troll A.