Hydro planlegger gasseksport fra Visund

juli 2, 2002, 23:00 CEST

Det Hydro-opererte Visund-feltet på Tampen-området i Nordsjøen skal etter planen eksportere gassreserver via Kollsnesanleggene i Øygarden utenfor Bergen fra 2005, gitt godkjenning fra Olje- og Energidepartementet.

Prosjektet tilknyttet bore- og produksjonsplattformen Visund, ble tirsdag godkjent av eierne av Visund-feltet. Den formelle planen for utbygging og drift av prosjektet ble dermed sendt til Olje- og Energidepartementet for endelig godkjenning tirsdag ettermiddag.

- Norsk Hydro og de øvrige partnere i Visund ønsker å utvinne den betydelige mengden med gass som er tilgjengelig fra Visund-feltet. Vi ønsker å bygge om Visund-plattformen og legge rørledning slik at gasseksport fra plattformen kan starte i 2005. Målet er å eksportere totalreserven av gass på om lag 55 milliarder kubikkmeter, sier direktør i Hydro Arild Unneberg.

Tidligere enn planlagt

Prosjektet innbefatter i tillegg til eksport, også en økt gassbehandlingskapasitet på plattformen som vil akselerere oljeproduksjonen. Gjennom en slik løsning kan eksporten av de store mengdene gass i feltet starte to år tidligere enn opprinnelig planlagt.

- Visund produserer i dag olje, men det er i tillegg betydelige mengder gass i reservoaret som man nå ønsker å realisere verdien av gjennom eksport av gassen, sier Unneberg.

Det er sett på tre alternative eksportruter for gassen: Til Heimdal-Plattformene med videre eksport til Europa, til Brent B-plattformen for videre eksport til UK, og til Kollsnes i Øygarden, via Kvitebjørn rørledning. Partnerskapet valgte det siste alternativet som den mest attraktive løsningen for Visund.

Investeringene for utbyggingen, inkludert modifikasjoner på infrastruktur er anslått til ca. 2,1 milliarder NOK, frem til gasseksporten kan starte i 2005.

Fra 1. januar 2003 overtar Statoil operatørskapet for Visund, og vil da også overta det overordnede ansvaret for dette prosjektet.