Visund-gass til Kollsnes

juli 3, 2002, 14:30 CEST

Partnerskapet i Visund-lisensen har besluttet å føre gassen fra det Hydro-opererte Visund-feltet i Nordsjøen til Statoils gassanlegg på Kollsnes i Øygarden.

"Vi er godt fornøyd med at vi får ny gass inn til Kollsnes. Dette gjør at vi får utnyttet kapasiteten i NGL-anlegget [våtgass] som skal stå klart i 2004," sier fungerende produksjonsdirektør i Troll-området, Nils Sellevold.

Et 34 kilometer langt rør skal legges mellom Visund-plattformen og Kvitebjørn-røret som skal gå inn til Kollsnes.

Visund-plattformen i Tampen-området skal også bygges om slik at gasseksporten kan starte i 2005. Gjenværende utvinnbare gassreserver i feltet er estimert til 55 milliarder kubikkmeter.

Statoil overtar operatørskapet for Visund 1. januar 2003.

Gass fra både Visund- og Kvitebjørn-feltene skal behandles på Kollsnes. Det nye NGL-anlegget vil ta ut propan, butan og nafta fra gassen. Denne væsken transporteres i Vestprosessrørledningen til Mongstad hvor den skilles ut som separate produkter.