Hydro planlegger ny oljeutbygging på Tampen

juli 4, 2002, 23:00 CEST

Norsk Hydro overleverte torsdag utbyggingsplanen for det nye oljefeltet Vigdis Extension til Olje- og energidepartementet. Feltet ligger mellom Vigdis og Tordis i Tampen-området i Nordsjøen, og forventes å gi 50 millionet fat olje.

Gjennom utbyggingen ønsker Hydro og de øvrige partnerne å utnytte ledig kapasitet i den eksisterende infrastrukturen i området.

- Vigdis Extension vil etter planen starte produksjon av olje i årsskiftet 2003/2004, og det nye oljefeltet vil være et viktig bidrag til den langsiktige verdiskapingen i Tampen-området. Utbyggingen vil ha fleksibilitet til å kunne realisere tilleggsvolumer i området, sier direktør i Hydro Arild Unneberg.

Seks nye brønner

Vigdis Extension vil bli bygd ut med havbunnsanlegg og rør for produksjon/injeksjon og kontrollkabler. I tillegg vil totalt seks brønner bores - tre produksjonsbrønner og tre brønner beregnet for injeksjon av vann.

Havbunnsanlegget vil bli knyttet opp til det eksisterende havbunnsanlegget til Vigdis. Olje og gass vil bli prosessert i det eksisterende prosessanlegget for Vigdis på Snorre TLP.

De totale investeringene for utbyggingen er anslått til 2.676 millioner kroner.

Fra 1. januar 2003 overtar Statoil operatørskapet for Hydro-opererte lisenser på Tampen, og vil da også overta det overordnede ansvaret for dette prosjektet.

Deltakere i utvinningstillatelsen er:

  • Statoil 28,22%
  • Petoro 30,00%
  • Norsk Hydro 13,28%
  • Exxon Mobil 10,50%
  • Idemitsu 9,6%
  • TotalFinaElf 5,6%
  • RWEDea 2,80 %