Kontrakt for avfallshåndtering

juli 4, 2002, 13:00 CEST

Statoil har tildelt Spesialavfall Rogaland en rammekontrakt for avfallshåndtering på norsk sokkel, baser og landanlegg.

Kontrakten gjelder for tre år med en opsjon på to år. Den har en verdi på rundt 200 millioner kroner uten opsjon.

Spesialavfall Rogaland får ansvar for håndtering av alt avfall samt behandling av prosessmateriale fra bore-og brønnoperasjoner. Avtalen omfatter alle Statoil-opererte felt, forsyningsbaser og landanleggene på Tjeldbergodden, Kollsnes og Kårstø.

"Kontrakten er basert på å oppnå høyest mulig gjennvinningsgrad og kildesortering samt at avfallshåndteringen blir til minst mulig skade og ulempe for mennesker og miljø," sier Magne Skorpen, spesialkonsulent for kontrakter innen logistikk og forsyning.

Det er etablert incentivordninger som sikrer at Statoil oppnår høyere gjenvinning- og gjenbruksgrad av avfallet. Den største forbedringen sammenlignet med dagens avtale blir innenfor prosessmateriale fra bore- og brønnoperasjoner, hvor en ved bedre styring og intensivordninger skal kunne oppnå større gjenbruk til lavere kostnad.

Totale besparelser for den nye kontrakten er beregnet til rundt 24 millioner kroner per år basert på de samme avfallsvolumer som for 2001.

Kontrakten har oppstart 1. oktober i år.