Skip to Content
no

Scarabeo 5 til Kristin

juli 5, 2002, 10:00 CEST

På vegne av Kristin-lisensen i Norskehavet har operatøren Statoil inngått avtale med entreprenørselskapet Saipem SpA om innleie av boreriggen Scarabeo 5 for 36 måneder.

Kontrakten har en samlet verdi på 1280 millioner kroner.

"Scarabeo 5 har kapasitet til å utføre både boring og komplettering og er en god rigg for Kristin," sier Bengt Rasmussen, boresjef på Kristin.

Riggen skal likevel gjennom en viss oppgradering og fem års klassekontroll før den starter boreoperasjonene 1.april 2003.

Scarabeo 5 er bygget i Italia i 1990 og har operert på norsk sokkel fra den ble levert fra verftet.

Trykk og temperatur er høyere på gass- og kondensatfeltet Kristin enn på noe annet felt vedtatt utbygd på norsk sokkel. Av den grunn har det vært skjerpet fokus på helse, miljø og sikkerhet i anbudsprosessen.

Rettighetshaverne i Kristin er Statoil (46,6 prosent), Petoro (18,9), Norsk Hydro (12), ExxonMobil (10,5), Agip (9) og TotalFinaElf (3).