Første tregrens-brønn på norsk sokkel er klar!

juli 7, 2002, 23:00 CEST

Den første tregrens-brønnen på Troll og norsk sokkel er klar. Den nye bore- og brønnteknologien gjør det mulig å produsere 1,5 millioner fat ekstra olje i denne brønnen som ikke ville ha blitt utvunnet med tradisjonell teknologi. Det tilsvarer en verdi av 300 millioner kroner.

- Dette er resultatet av et godt samarbeid mellom Boring, Troll Petroleumsteknologi og leverandørene våre Halliburton og Baker Hughes, sier Tor Madsen og Roald Soltveit, som er leder for henholdsvis Troll Petroleumsteknologi og Hydros boregruppe for Troll.

- Dette er et gjennombrudd for flergrensteknologien. Sammen med leverandørene har Hydro vist at vi behersker denne teknologien. Fire- og femgrens-brønner er innen rekkevidde, sier Johan Kr. Mikkelsen, som leder Troll forretningsområde.

Gevinsten ved tregrens-brønnen er at man får boret opp og drenert en større del av reservoaret til et lavere kostnad. Det er mye raskere og billigere å bore en ny gren enn å bore en selvstendig brønn samtidig som det er knapphet på brønnslisser i havbunnsrammene. Lavere kostnad gjør at man kan sette en brønn i et område der reservene ikke hadde vært store nok til å forsvare en selvstendig brønn.

Ekstagevinsten ved den første tregrens-brønnen er over 1,5 millioner fat olje til en verdi av nær 300 millioner kroner med dagens oljepris og dollarkurs.
Brønnen med de tre grenene er nå ferdigstilt. Polar Pioneer er i ferd med å forflytte seg til en ny lokasjon og brønnen blir satt i produksjon i løpet av få dager.