Skip to Content
no

Godkjenner Vigdis-utvidelse

juli 8, 2002, 08:00 CEST

Partnerskapet i de Hydro-opererte Vigdis- og Tordis-feltene i Nordsjøen har besluttet å gå videre med prosjektet Vigdis utvidelse.

Partnerne forventer å kunne vinne ut 50 millioner fat olje ekstra fra Vigdis.

Prosjektet innebærer at feltet skal bygges ut med havbunnsanlegg som inkluderer rør for produksjon og injeksjon og kontrollkabler. Seks brønner skal bores, tre produksjonsbrønner og tre for injeksjon av vann.

Havbunnsanlegget skal knyttes opp mot det eksisterende havbunnsanlegget på Vigdis. Olje og gass skal prosesseres i det eksisterende anlegget for Vigdis på Snorre A-plattformen.

"Utbyggingen er viktig for Tampen-området. Vigdis-feltet er i ferd med å gå av platå, og Vigdis utvidelse utnytter ledig rør- og prosesskapasitet på en god måte," sier Geir Ilsaas, leder for partneropererte felt i Tampen-området.

Planlagt oppstart er satt til årsskiftet 2003-2004. Totale investeringer for utbyggingen er anslått til 2676 millioner kroner.

Statoil overtar operatørskapet for de Hydro-opererte lisensene på Tampen i Nordsjøen fra 1. januar 2003. Selskapet overtar dermed ansvaret for prosjektet.

En plan for utbygging og drift ble levert til Olje- og energidepartementet 4. juli.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089 er Statoil (28,22 prosent), Petoro (30), Norsk Hydro (13,28), ExxonMobil (10,5), Idemitsu (9,6), TotalFinaElf (5,6) og RWE Dea (2,8).