Borekontrakt til Schlumberger

juli 10, 2002, 13:00 CEST

Statoil har tildelt Schlumberger Norge kontrakt for integrerte boretjenester på en del av feltene selskapet opererer på norsk sokkel.

Arbeidet omfatter retningsboring, måling under boring (MWD), slamlogging og boreoptimalisering.

Kontrakten har en varighet på to år med opsjon på to ganger to år. Verdien for den faste kontraktsperioden på to år er anslått til om lag 500 millioner kroner.

"Schlumberger har fått kontrakten fordi de etter en samlet evaluering av kvalitet, teknisk innhold og pris ble vurdert å ha det beste tilbudet," sier Magnar Fagerbakke, som er avdelingsleder for rigg- og borekontrakter i enheten Driftsstøtte i Undersøkelse og produksjon Norge.

Oppdraget omfatter Statfjord-feltet, Statfjord-satellittene, Gullfaks-feltet, Gullfaks-satellittene og Veslefrikk-feltet i Nordsjøen samt Kristin og Norne i Norskehavet.

Kontrakten inneholder også mulighet for opsjon for de Norsk Hydro-opererte feltene Vigdis, Tordis, Snorre og Visund i Nordsjøen. Statoil overtar operatørskapet for disse feltene 1. januar 2003.

Integrerte boretjenester omfatter utstyr og tjenester som benyttes til datainnsamling og optimal plassering av brønnene.