"Gå til hovedinnhold"

Bot etter dødsulykke

juli 10, 2002, 12:30 CEST

Statsadvokaten i Rogaland har ved forelegg ilagt Statoil en bot på 10 millioner kroner etter en dødsulykke på Heidrun-feltet i Norskehavet 14. februar 1999.

Forelegget begrunnes med at operatøren Statoil ikke hadde fulgt opp at personellet som arbeidet på boredekket på Heidrun hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner, og at rørhåndteringssystemet på plattformen ikke var i forskriftsmessig og forsvarlig stand da ulykken skjedde.

Boredekksarbeideren Børre Dalstein kom i klem under arbeid med å frigjøre borerør i boretårnet på plattformen. 27-åringen ble fraktet til Regionsjukehuset i Trondheim, men livet stod ikke til å redde.

Statoil, politiet og Oljedirektoratet iverksatte umiddelbart granskninger av ulykken. Undersøkelsene konkluderte med at ulykken skyldtes at personell arbeidet innenfor aksjonsområdet til fjernoperert rørhåndteringsutstyr samtidig som dette var i bruk.

Konsernsjef Olav Fjell sier at Statoil tar dette forelegget meget alvorlig, og vil raskt vurdere premissene i Statsadvokatens forelegg:

"Vi satte selv i gang en granskning av ulykken i 1999 og satte straks i verk tiltak for å forbedre de svakheter som ble påpekt i vår egen rapport og som nå ligger til grunn for Statsadvokatens forelegg. Statoil er sterkt opptatt av å bedre sikkerheten i vår virksomhet. Vi vil fortsatt ha kontinuerlig trykk på sikkerhetsarbeidet i konsernet for å forbedre resultatene ytterligere," sier Fjell.

Tiltakene som er satt i verk, går i hovedsak på opplæring, kommunikasjon og arbeidsprosedyrer. Videre er rørhåndteringsrutinene forbedret etter ulykken. Prosedyrene for arbeid i boretårn er dessuten blitt gjennomgått og revidert.

Dalstein var ansatt i borekontraktørselskapet Procon Drilling Services, nå Prosafe Drilling Services, som også er ilagt en bot på 750.000 kroner etter ulykken.