Skip to Content
no

Snart halvveis med ny Tinnsjø-dam

juli 10, 2002, 23:00 CEST

Arbeidet med å bygge ny dam ved Tinnoset er kommet så langt at det snart vil være mulig å ta i bruk de første damlukene. Lukene skal foreløpig styres manuelt. Når vannet ut fra Tinnsjøen føres gjennom disse lukene, kan arbeidet med å bygge den andre halvdelen av dammen ta til.

Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) er gitt tillatelse til å bygge ny dam om lag 10 meter oppstrøms fra den nåværende dammen, som er fra 1907. Byggeprosjektet er kostnadsberegnet til 70 millioner kroner.

I tråd med vilkårene skal det bygges en egen fisketrapp gjennom den nye dammen, slik at fisk som går ut i Tinnåa, skal kunne komme tilbake til Tinnsjøen.

Direktoratet for naturforvaltning har satt i gang et eget prosjekt for å finne fram til den beste løsningen for at fisk skal kunne passere ut og inn av Tinnsjøen. Direktør Nicolai Østhus i ØTB anslår at byggingen av en fisketrapp vil koste et par millioner kroner.

- Vi må imidlertid erkjenne at vi her er prisgitt de anbefalinger vi får fra direktoratet. Vi har ikke egen kompetanse til å avgjøre hvilken løsning som vil virke best. En beslutning må for øvrig tas i nær framtid, i alle fall før utgangen av inneværende kvartal, opplyser Østhus.

Fra flere hold er det knyttet stor interesse til fisketrapp-prosjektet på Tinnoset. Tinnåa er regnet som en god ørretelv, og flere av de beste fiskeplassene ligger nedstrøms Tinnosdammen. Etter at det ble anlagt dam ved Tinnoset i 1907, har fisk kunnet slippe seg ut fra dammen - uten mulighet til å komme tilbake til Tinnsjøen. Nå er intensjonen å få til en løsning som gir toveis passasje.

Damprosjektet på Tinnoset skal være fullført i 2004. Svenskeide NCC har hovedentreprisen. Det vil også bli anlagt vei over den nye dammen. Den gamle dammen vil i sin tur bli revet.

Hydro Energi er den største av fire andelseiere i ØTB med interesse i Tinnsjø-reguleringen.