Skip to content

Bygger ut Sleipner-satellitt

juli 12, 2002, 07:00 CEST

Partnerskapet har godkjent utbygging av den Statoil-opererte satellitten Alfa Nord ved Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen.

Alfa Nord skal bygges ut med tre eller fire brønner og undervanns produksjonssystemer. Investeringene er beregnet til om lag tre milliarder kroner. Etter planen skal feltet settes i produksjon 1. oktober 2004.

"Gass- og kondensatfeltet skal knyttes opp mot gassbehandlingsplattformen Sleipner T via en 18 kilometer lang rørledning. Gassen, som er rik pü karbondioksid, skal inn i fjerningsanlegget for karbondioksid pü T-plattformen," opplyser prosjektleder Helge Skjold.

Pü Sleipner T-plattformen skilles karbondioksid ut fra brønnstrømmen før den sendes via Sleipner A-plattformen og ned i Utsira-reservoaret. Sleipner Vest-feltet er det eneste i verden som har et slikt renseanlegg.

De teknisk utvinnbare reservene i Alfa Nord er anslĂĽtt til rundt 13 milliarder kubikkmeter gass og om lag 32 millioner fat kondensat.

Utbyggingen er dekket av Plan for utbygging og drift (PUD) for Sleipner Vest hovedfelt.

Rettighetshaverne i Sleipner Vest Alfa Nord er Statoil (49,5 prosent), ExxonMobil (32,24), Norsk Hydro (8,85) og TotalFinaElf (9,41).