Skip to content

Bytter med SDØE i Oseberg

juli 16, 2002, 14:00 CEST

Andeler i de tre Norsk Hydro-opererte lisensene Oseberg Unit, Oseberg Øst og Oseberg Sør i Nordsjøen er nylig byttet mellom Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

"Dette er et rent bytte som ikke innebærer penger," sier Bjørn Laastad, leder for porteføljeutvikling i kjerneområdet Troll/Sleipner.

Statoil hadde tidligere 14 prosent i Oseberg Unit og Oseberg Øst og 18,22 prosent i Oseberg Sør. Etter byttet med Staten har Statoil utjevnet sine eierandeler til 15,3 prosent i alle tre lisenser.

Ifølge Laastad kom initiativet om eierbyttet fra Olje- og energidepartementet. Byttet er i tråd med Statoils mål om å forenkle beslutningsprosessene og lette samordningen av feltene. De tre Oseberg-lisensene ligger i Statoils kjerneområde Troll/Sleipner i Nordsjøen.