Snøhvit-kontrakt til Tractebel

juli 17, 2002, 14:00 CEST

Belgiske Tractebel Industry Engineering skal levere produkttanker og lastesystemer til skip til Snøhvit-prosjektets LNG-anlegg på Melkøya i Finnmark.

Statoil, på vegne av rettighetshaverne i Snøhvit-lisensen, og Tractebel har undertegnet kontrakten som har en verdi på om lag 2,3 milliarder kroner. Det er en av de største kontraktene i forbindelse med LNG-anlegget (liquefied natural gas).

Morten Vinje, områdesjef på Melkøya, opplyser at leveransen omfatter konstruksjon og bygging av fire sylinderformede lagertanker. To er LNG-tanker, hver med kapasitet til å lagre 120.000 kubikkmeter flytende gass. Én tank skal lagre flytende petroleumsgass (LPG) og får kapasitet på 45.000 kubikkmeter. Den fjerde er en kondensattank med kapasitet på 470.000 fat.

I tillegg kommer rørføringer og lastesystemer fram til og på skipningskai.

Prosjekteringen starter umiddelbart ved Tractebels kontor i Brüssel. Tankene skal bygges på Melkøya, og byggearbeidet begynner i mai 2003. Ferdigstillelse blir i løpet av høsten 2005.

Snøhvit-feltet i Barentshavet skal produsere gass fra 2006. Om lag 70 skipslaster med LNG skal årlig skipes ut fra Melkøya.