Statoil og EU enige i gass-sak

juli 17, 2002, 12:00 CEST

Statoil har i dag, onsdag 17. juli, kommet til enighet med Den europeiske union (EU) om en minnelig løsning på saken EUs konkurransemyndigheter reiste i juni 2001 vedrørende markedsføring av norsk gass gjennom Gassforandlingsutvalget (GFU).

Løsningen innebærer at EU-kommisjonen avslutter den såkalte GFU-saken og går bort fra søksmålet. I den forbindelse forplikter Statoil seg, i perioden 1. juni 2001 til 30. september 2005, å tilby salg av totalt 13 milliarder kubikkmeter gass til nye kunder på kommersielle konkurransedyktige vilkår.

Avtalen gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. juni 2001. En del av det totale gassvolumet er derfor allerede solgt til nye kunder. Statoil vil bestrebe seg på å fordele disse volumene jevnt utover i perioden.

Definisjonen av nye kunder er alle selskaper innen EU som ikke var blant Statoils langsiktige kunder før 2001.

Statoil har påtatt seg forpliktelsene uten noen innrømmelser om at selskapets markedsføring og markedsføringsaktiviteter gjennom GFU utgjorde et brudd på konkurransereglene i EU.

"Vi er tilfreds med den enigheten vi har oppnådd med EU i dag. De forpliktelser som vi påtar oss er i overensstemmelse med Statoils forretningsstrategi," sier Peter Mellbye, konserndirektør for Naturgass i Statoil.