Satellittfelt gir ny vekst for Heimdal

juli 23, 2002, 11:00 CEST

Utbyggingen av Byggve og Skirne, som ble godkjent av Regjeringen i begynnelsen av juli, er et nytt steg i utviklingen av Heimdal som gassenter i Nordsjøen. Satellittfeltene skal levere gass til Heimdal-plattformen.

- Utbyggingen av Byggve/Skirne er et viktig ledd i Hydros arbeid for å utvikle Heimdal som et strategisk gassenter i Nordsjøen, sier Erik Sverre Jenssen, som leder forretningsområdet Nordsjøen i divisjonen Drift og Utvinning Norge i Hydro.

Byggve og Skirne er to mindre gassfelt som ligger 16 og 24 kilometer øst for Heimdal. De to feltene kan produsere 6,7 milliarder kubikkmeter gass og 10 millioner fat kondensat. Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2004.

Norsk Hydro, som er operatør for Heimdal og partner i Byggve/Skirne-lisensen, sluttet seg til TotalFinaElfs utbyggingsplan før den ble godkjent i statsråd. Hydro har ventet med å tiltre planen inntil Heimdal-lisensens hovedstudie for modifikasjonsarbeidene på gassenteret var avsluttet.

Hydro Teknologi og Prosjekter forbereder nå tilknytingen av Byggve/Skirne til Heimdal. Arbeidene vil omfatte fabrikasjon og installasjon av en ny kompressormodul på Heimdal.

Rettighetshavere i Byggve og Skirne er:

  • TotalFinaElf (operatør) - 40 prosent
  • Petoro - 30 prosent
  • Marathon - 20 prosent
  • Norsk Hydro - 10 prosent