Kristin-kontrakt til Halliburton

juli 26, 2002, 07:30 CEST

Statoil har på vegne av rettighetshaverne i Kristin-feltet tildelt Halliburton oppdraget med å levere bore- og brønnvæsker og sementeringstjenester til utbyggingen av gass- og kondensatfeltet i Norskehavet.

Kontrakten er inngått for to år, fram til høsten 2004, og inneholder opsjon for forlengelse til 2006. Samlet verdi er om lag 260 millioner kroner, inklusive opsjonsperioden. Kontrakten er utøvelse av opsjoner i Statoils rammekontrakt med Halliburton.

Oppdraget omfatter levering av væsker til boring, komplettering og sementering, pumpetjenester og personelltjenester.

"Kristin er et HTHT-reservoar (høyt trykk, høy temperatur) og en teknologisk utfordring. For å kunne utføre operasjonene sikkert og effektivt, trenger vi å ta i bruk beste tilgjengelige teknologi, produkter og personell," sier boresjef i Kristin, Bengt Rasmussen.

Halliburton har erfaring med HTHT-reservoar på britisk sokkel, og de har et borevæskesystem som er utviklet spesielt for denne type operasjoner.

Boreoperasjonene skal pågå fra sommeren 2003 til sommeren 2006.

Kristin-feltet skal produsere fra 12 havbunnsbrønner knyttet til en flytende plattform. Produksjonsstart blir høsten 2005. Feltet skal levere om lag 35 milliarder kubikkmeter gass i produksjonsperioden fram til 2016. Kondensat- og våtgassproduksjonen er anslått til henholdsvis 220 millioner fat og 8,5 millioner tonn i perioden.