Miljøbevisste selskaper gjør det bedre

juli 28, 2002, 23:00 CEST

En analyse av olje- og gasselskapers miljøarbeid fra Innovest viser at de ledende selskaper på dette området også oppnår bedre resultater målt etter de vanligste økonomiske kriterier for børsnoterte selskaper.

Rapporten fra Innovest Strategic Value Advisors Inc. tar for seg hvordan miljøvern, sosiale og politiske faktorer påvirker verdiskaping og vern om aksjonærverdier innenfor olje- og gassindustrien. Den gir sterke holdepunkter for at ledelse som vektlegger bærekraftig utvikling også oppnår bedre økonomiske resultater.

Hydro blant de beste

Årets rapport har analysert 17 olje- og gasselskaper og rangerer Royal Dutch/Shell høyest, fulgt av BP, Suncor og Norsk Hydro. Shell har i analysen scoret særlig høyt på miljø-strategi, ledelse, utnyttelse av strategiske forretningsmuligheter og god revisjon av selskapets miljørapportering. Blant selskapene som er vurdert i rapporten fra Innovest er blant annet Phillips Petroleum, Chevron-Texaco, Conoco, ENI, Exxon Mobil, Petro-Canada, TotalFinaElf og Amerada Hess.

Ifølge Sir Mark Moody-Stuart, tidligere styreleder i Royal Dutch/Shell, blir det mer og mer åpenbart at selskaper som følger en slik (bærekraftig) vei kan skape verdier, ikke bare for samfunnet som helhet, men også for sine ansatte og for aksjonærene.

- Ledelse innenfor bærkraft kan omsettes direkte til ledelse innenfor innovasjon, effektiv drift, kundetilfredshet og varemerke-verdi, sier han.

De 17 olje- og gasselskapene ble analysert etter Innovest's EcoValue'21® rating-metodikk, som vurderer ulike aspekter ved miljørisiko, forretningsmuligheter og ledelsesstrategi. Sentrale temaer i årets rapport er globale klimaendringer, engasjement innenfor fornybar energi-teknologi, ressursutnyttelse, utvikling av rene brensler, aktivitet i miljøsensitive områder, organisering av selskapenes miljøledelse og energieffektivitet.

Bedre på miljø, bedre på økonomi

Studien viser at de selskapene som scorer høyere enn gjennomsnittet slår de selskapene som scorer lavere enn gjennomsnittet med om lag 17,3 prosent, målt over en fem-årsperiode fra juni 1997 til juni 2002. Også for de siste tre og ett år scorer de høyere.

De beste selskapene oppnår også bedre økonomiske resultater enn de øvrige:

o Driftsresultat per aksje (44 prosent bedre siste fem år)

o Pris/resultat-ratio (P/E) (50 prosent høyere siste fem år)

Dr. Martin Whittaker, hovedredaktør for studien, betegner olje og gass som et forretningsområde hvor marginene allerede er tynne som barberblad. - Selskaper kan her generere genuine fortrinn ved å redusere kostnader, betjene kunder mer effektivt, skape merkevare- og kundelojalitet. Dette er områder hvor bærekraft-relaterte aktiviteter kan tydelig og direkte påvirke inntekter og resultat, sier Whittaker.

"Vurderer viktige områder for oss"

Informasjonssjef Kama Holte Strand i Hydro sier i en kommentar at denne studien er gledelig for Hydro, ettersom selskapet her blir gått etter i sømmene på en rekke områder som Hydro oppfatter som viktig å arbeide med. Hun nevner blant annet utslipp av drivhusgasser, spill fra borevirksomheten, håndtering av farlig avfall, energieffektivitet og arbeid med alternative drivstoffer.

- Selvsagt er det oppmuntrende at selskaper som gjør det bra på miljøområdet, ser ut til å gjøre det bedre også i økonomisk forstand. Studier som rangerer Hydro så høyt viser jo også tydelig at vi ikke er sinker, men tvert imot arbeider seriøst med helse, miljø og sikkerhet, sier Holte Strand.

Innovest Strategic Value Advisors har tilhold i New York og har kontorer i London og Toronto.