Snorre ti år: Nest størst på norsk sokkel

august 4, 2002, 23:00 CEST

I skyggen av mer profilerte oljefelt har Snorre vokst seg større og større gjennom sine ti år i drift. - Med tanke på gjenværende reserver er Snorre det nest største feltet på norsk sokkel, sier feltsjef for Snorre TLP, Astor Tjervaag.

Egentlig skulle Snorre-feltet helt nord i Tampen-området være tomt for olje om ett og et halvt år – vel å merke hvis beregningene fra planen for utbygging og drift (PUD) legges til grunn. Men slik er det altså ikke. Snorre har nemlig jevnt å trutt kunnet oppgradere sine estimater for utvinnbare ressurser - gjennom innovative løsninger og ny teknologi.

Snorre er et komplekst reservoar med store tilstedeværende ressurser og store potensialer for ytterligere økning av utvinnbare reserver. Det er kun Ekofisk av de norske oljefeltene som overgår Snorre når det gjelder gjenværende reserver, sier Tjervaag

Platåproduksjon til 2006

I dag produserer Snorre-feltet med Vigdis-satellitten rundt 270.000 fat per dag. Dette nivået forventes å kunne opprettholdes til år 2006.

- Gjennom hardt arbeid, aktiv boring og implementering av ny teknologi har estimatene for utvinnbare reserver økt gradvis. Dette har også vært med på å forlenge platåproduksjonen til Snorre. Mye har skjedd de siste ti årene, og det er tilfredstillende å se at Snorre fremdeles inneholder om lag like mye utvinnbare ressurser som det opprinnelige estimatet viste. Det er i disse dager produsert 100 Mm3 olje og mer enn 15 Mrd m3 gass fra Snorrefeltet. Dette er om lag 80 % av de reserver som var angitt i PUD'en for Snorre TLP.

Fra 1. januar 2003 overtar Statoil operatørskapet for Hydro-opererte lisenser på Tampen, og vil da også overta det overordnede ansvaret for Snorre TLP.